Voci pe Mapamond. PETER J. DELLOLIO

        S-a născut în 1956, în New York, făcând parte  din prima generaţie de americani italieni. A absolvit Universitatea din New York, fiind  licenţiat în studii de cinematografie şi producţie de film. Este poet, eseist şi scriitor de scenarii. Scrie şi publică cronici de film şi artă,  proză, poezie, dramă, monografii ale unor artişti din  noua generaţie.  Creaţiile în proză şi în versuri au fost publicate în numeroase reviste( AntennaAero-Sun TimesBogus Review, and Pen-Dec Press, etc.). A lucrat pentru NY Arts Magazine (1998), şi a  devenit co-editor şi redactor- şef al revistei Artscape 2000, revistă de artă în format electronic. În prezent,  lucrează la un studiu critic, abordând  filmele lui Alfred Hitchcock. Predă poezie şi artă în cadrul  programul de promovare a artei, New York City. Tablourile în ulei şi lucrările în format 3D sunt expuse online. Locuieşte în Brooklyn.

        Se răsucea

        Într-o noapte de iarnă târzie
        pe ramul negru golaş o pungă
        de plastic se răsucea 
        umflată  
        de vânt 
        pe strada pustie 
        doar zgomotul înăbuşit
        al pungii lucioase  fluturând
        reverberaţii monotone dinspre geamul ferestrei
        clătinându-se
        de departe  muzica sfioasă
        a tamburinei
        bubuitul  tunetului  scurt şi  surd  
        e tot mai aproape
        vederea năucă a lunii rotindu-se
        acum  în ochii beţivului  
        trucul vântului 
        asemenea muzicii
        se arată în lucrul
        ce îl face vizibil.

        Barca de pescuit

        Ca un fileu
        peste părul bătrânei 
        agrafele de-a valma
        sar în ochi
        din toate părţile
        deasupra bărcii de pescuit
        plutitoare
        pescăruşii în zbor
        se-nvălmăşesc dar nu se-avântă niciodată prea departe
        de  punţile acelea  lucind
        de atâta peşte
        5 p.m. e timpul
        să fie adusă captura  cu  cei câţiva
        bărbaţi obosiţi şi gata să încheie 
         jocul de cărţi  cu mâneci suflecate
        când  soarele în amurg  
        lipeşte  semicercuri pufoase portocalii  pe roata lucioasă
        din lemn de stejar. 
         
        Cine-i acolo?
         
        Nu e  străjerul
        ca să întrebe cine
        o  ia  prin iarbă 
        cine calcă firele ierbii  
        aplecate fluturându-şi
        braţele  subţiri
        şi verzi ale
        dramei
        momentul durerii dintr-o operă 
        de-atâta  grabă  
        prezenţa
        se face nevăzută 
        de parcă
        intruşii
        ar trece repede  pe lângă tine în faţa ta
        întrebând Cine-i Acolo?
        ei
        fugind
        în altă parte 
         prin
         iarbă.
         
        După ploaie
                                      
        Adunată
        într-o
        margine circulară
        la baza
        unei arteziene  
        din fier înnegrit 
        puţină apă
        anume  parcă
        să fie primită
        apă după
        ploaie
        sorbită de
        un  porumbel 
        cocoţat pe o margine 
        ciugulind apoi
        aplecându-şi
        ciocul
        în apa
        de ploaie
        aşteptând-o pe  înaripata
        însetată.
         
        Păianjenul toamnei
         
        Prezenţă suverană
        dincolo de geam
        păianjen
        domnind  peste vară
         se-nfăţişa astfel 
        răbdarea
        neclintirii  şirete
        sporind  firele de mătase  şerpuitoare râvnite
        în  modă
        azi însă spre sfârşit  de octombrie
        când  frig  şi cenuşiu e totul
        şi ţinta  lor din spatele ferestrei nu se întrevede     
        cel puţin nu azi 
        e  sfârşitul
        rânduielii 
        alungarea
        păianjenului
        alegerea naturii
        osândind 
        căldura
        lumina
        energia
        aducând inerţie
        slăbiciune
        şi moarte
        fără procesiune de flori să însoţească  
        păianjenul
        toamnei
        departe de
        regatul lui.
         
        Traduceri : Olimpia IACOB